เครื่องชั่งแบบกลไก              รุ่น               SP1200    SP1201  SP1202     SP1203 SP1204     S P1205
พิกัดกำลัง              50  กก.     100 กก        300 กก.     500 กก. 1000 กก.     2000 กก.
ความละเอียด      50 กรัม            50 กรัม          100 ก.     100 ก.          200 ก.     500 ก. 
 
ขนาดแท่นชั่ง         30 X 40     39 X 59    60 X 65       75 X 75        100 X 110   ซม.
ความสูง              59 ซม.    118 ซม.            118 ซม.       118 ซม.               121 ซม.
วัสดุ ทั้งหมดเป็นเหล็กหล่อ เสาทำด้วยเหล็กแผ่น แท่นชั่งทำด้วยเหล็กหล่อ
ผู้ผลิต ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
                 รุ่น                     SP1200    SP1201  SP1202     SP1203 SP1204     S P1205
พิกัดกำลัง              50  กก.     100 กก        300 กก.     500 กก. 1000 กก.     2000 กก.
ความละเอียด      50 กรัม            50 กรัม          100 ก.     100 ก.          200 ก.     500 ก.
 
ขนาดแท่นชั่ง         30 X 40    39 X 59   60 X 65       75 X 75       100 X 110  ซม.
ความสูง              59 ซม.    118 ซม.            118 ซม.       118 ซม.               121 ซม.
วัสดุ ทั้งหมดเป็นเหล็กหล่อ เสาทำด้วยเหล็กแผ่น แท่นชั่งทำด้วยเหล็กหล่อ
ผู้ผลิต ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Visitors: 164,571