เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง

 

 

 

AND    MODEL  FX   SERIES

Made  in Japan

พิกัดน้ำหนัก 520 กรัม ค่าละเอียด 0.001 กรัม

พิกัดน้ำหนัก 320 กรัม ค่าละเอียด 0.001 กรัม

จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 130 มิลลิเมตร

- หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข VFD (VFD Display)

- ชั่งได้ 12 หน่วย คือ กรัม (g), ออนซ์ (oz), ปอนด์ (lb), กะรัต (ct) และ อื่นๆ

- มีปุ่มหักค่าน้ำหนักภาชนะ (RE-ZERO)

- มีฟังก์ชันนับจำนวนชิ้นงาน (Counting Function)

- มีฟังก์ชันเทียบเปอร์เซ็นต์ (Percentage Function)

- มีฟังก์ชันตรวจสอบค่าน้ำหนัก (Comparator Function)

- มีฟังก์ชันชั่งน้ำหนักสัตว์ทดลอง (Hold Function)

- มีฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power OFF Function)

- พร้อมตู้พลาสติกกันลม (Small Breeze Break)

- พร้อมช่องต่อ RS-232C (RS-232C Serial Interface)

- ใช้หม้อแปลง AC Adapter

- รับประกันสินค้า 1 ปี

 

 


 

AND    MODEL  GF  SERIES

Made  in Japan

 พิกัดน้ำหนัก 310 กรัม ค่าละเอียด 0.001 กรัม

พิกัดน้ำหนัก 1100 กรัม ค่าละเอียด 0.001 กรัม

 

จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 128 x 128 มิลลิเมตร

- หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข VFD (VFD Display)

- ชั่งได้ 12 หน่วย คือ กรัม (g), ออนซ์ (oz), ปอนด์ (lb), กะรัต (ct) และ อื่นๆ

- มีปุ่มหักค่าน้ำหนักภาชนะ (RE-ZERO)

- มีฟังก์ชันนับจำนวนชิ้นงาน (Counting Function)

- มีฟังก์ชันเทียบเปอร์เซ็นต์ (Percentage Function)

- มีฟังก์ชันตรวจสอบค่าน้ำหนัก (Comparator Function)

- มีฟังก์ชันชั่งน้ำหนักสัตว์ทดลอง (Hold Function)

- มีฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power OFF Function)

- พร้อมตู้พลาสติกกันลม (Small Breeze Break)

- พร้อมช่องต่อ RS-232C (RS-232C Serial Interface)

- ใช้หม้อแปลง AC Adapter

- รับประกันสินค้า 1 ปี

 

 


 

 

 

 

 JADEVER   MODEL   SNUNG  SERIES

Made  in Taiwan

 พิกัดน้ำหนัก 300 กรัม ค่าละเอียด 0.005 กรัม

จานชั่งเป็นสแตนเลส ขนาด 146 x 125 มิลลิเมตร

- หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ

- Backlight สีเขียว

- ชั่งได้ 9 หน่วย คือ g, ct, dram, grain, ozt, dwt, momme, tael และ tola

- สามารถนับจำนวนชิ้นงานได้ (Counting mode)

- สามารถชั่งแบบเทียบเปอร์เซ็นต์ได้ (Percent mode)

- มีระบบตรวจสอบน้ำหนัก (Comparator Function)

- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน (Auto Power OFF)

- มีตัวล็อคโหลดเซลส์ เพื่อป้องกันการกระแทกขณะเคลื่อนย้าย

- พร้อมตู้พลาสติกใบเล็กอย่างดี (กันลม)

- พร้อมช่องต่อสาย RS232C

- ใช้หม้อแปลง AC Adapter หรือ ถ่าน C x 4 ก้อน

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 


 

 

 

OHAUS   MODEL   PIONEER  SERIES

Made  in  USA

 พิกัดน้ำหนัก  410 กรัม ค่าละเอียด 0.001 กรัม

จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 มิลลิเมตร

- หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ (LCD Display)

- ชั่งได้ 15 หน่วย คือ กรัม (g), มิลลิกรัม (mg), ออนซ์ (oz), กะรัต (ct) และ อื่นๆ

- มีปุ่มหักค่าน้ำหนักภาชนะ (T)

- มีฟังก์ชันนับจำนวนชิ้นงาน (Counting Function)

- มีฟังก์ชันเทียบเปอร์เซ็นต์ (Percentage Function)

- มีฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power OFF Function)

- ปรับเทียบน้ำหนักอัตโนมัติ (Internal Calibration)

- พร้อมตู้กระจกกันลม (Large Breeze Break)

- พร้อมช่องต่อ RS-232C (RS-232C Serial Interface)

- ใช้หม้อแปลง AC Adapter

- รับประกันสินค้า 1 ปี

 

 

 


 

 

 

Visitors: 164,571