เครื่องชั่งยี่ห้อ AND รุ่น HT-500

 - ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น (MADE IN JAPAN)

 - เครื่องชั่งยี่ห้อ AND รุ่น HT-500

 - ชั่งน้ำหนักสูงสุด 500 กรัม อ่านละเอียด 0.1 กรัม

 - จานชั่งรับน้ำหนัก ขนาด 13x13 cm.

 - จอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีดำ (LCD)

 - สามารถหักค่าภาชนะได้ (TARE)

 - อุณหภูมิในการใช้งานของเครื่องชั่ง-10 ถึง 30 องศา

 - สินค้าได้รับมาตราฐาน ISO 9000 CERTIFIED

 - ใช้ไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์ โดยผ่าน Adaptor หรือใช้ถ่านไฟขนาด

 -1.5 โวลท์ (Sied AA) จำนวน 6 ก้อน สินค้ารับประกัน 1 ปี พร้อมออกใบสอบเทียบ

 

฿3,000
จำนวน:

 • เครื่องชั่งยี่ห้อ AND รุ่น EKI-1200I
  - ผลิตภัณท์จากประเทศญี่ปุ่น - เครื่องชั่งยี่ห้อ AND รุ่น EKI-1200I - ชั่งน้ำหนักสูงสุด 1200 กรัม อ่านละเอียด 0.1 กรัม - จานขั่งรับน้ำหนักขนาด 13x17 cm - สามารถเลือกหน่วยการใ้ช้งาน...
  ฿12,000

 • เครื่องชั่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง ยี่ห้อ AND รุ่น EK-EP-SERIES
  MADE IN JAPANAND Weighing Scale3000g 0.1 gเครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ ANDพิกัด 3000 g อ่านค่าละเอียด 0.1gสามารถเลือกหน่วยการใช้งานได้ เช่น " g , ct , oz , lb , mom , GN เป็นต้นสามารถ...

 • เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JKH-SERIES
  - ผลิตภัณฑ์จากประเทศไต้หวัน - เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER รุ่น JKH-SERIES - ขั่งน้ำหนักสูงสุด 1000 กรัม อ่านละเอียด 0.2 กรัม - จานชั่งรับน้ำหนักขนาด 14X14 cm. - สามารถเลือกหน่วย...
  ฿3,500

 • เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ AND รุ่น EKI-3100
  - ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น (MADE IN JAPAN) - เครื่องชั่งยี่ห้อ AND รุ่น EKI-3100 - ชั่งน้ำหนักสูงสุด 3100 กรัม อ่านละเอียด 0.1 กรัม - จานชั่งรับน้ำหนักขนาด 13 X 17 cm. - สามาร...
  ฿13,500

 • เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ AND รุ่น EKI-6100
  - ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น (MADE IN JAPAN) - เครื่องชั่งยี่ห้อ AND รุ่น EKI-6100 - ชั่งน้ำหนักสูงสุด 6100 กรัม อ่านละเอียด 0.1 กรัม - จานชั่งรับน้ำหนักขนาด 13 X 17 cm. - สามาร...
  ฿14,500

 • เครื่องชั่งดิจิตอลEJ-6100-AND
  ชั่งได้สูงสุด 6100 กรัม - ค่าละเอียด 0.1 กรัม - จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 127 x 140 มิลลิเมตร - หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำBacklight สีส้ม (LCD Backlight) - ชั่งได้ 9 หน่วย คือ กร...
  ฿9,000

 • เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER รุ่น JWL-1500g
  - ผลิตภัณฑ์จากประเทศไ้ต้หวัน - เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER รุ่น JWL-1500 กรัม - ชั่งน้ำหนักสูงสุด 1500 กรัม อ่านค่าละเอียด 0.1 กรัม - แท่นชั่งรับน้ำหนักขนาด 29.4 x 22.8 cm. - ส...
  ฿7,500

 • ่เครื่องชั่งJADEVER-JWL-3000.jpg
  ผลิตภัณฑ์จากประเทศไ้ต้หวัน - เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER รุ่น JWL-3000 กรัม - ชั่งน้ำหนักสูงสุด 3000 กรัม อ่านค่าละเอียด 0.2 กรัม - แท่นชั่งรับน้ำหนักขนาด 29.4 x 22.8 cm. - สามารถ...
  ฿7,500

 • เครื่องชั่งดิจิตอลยี่ห้อ JADEVER รุ่น JWL-6000.jpg
  ผลิตภัณฑ์จากประเทศไ้ต้หวัน - เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER รุ่น JWL-6000 กรัม - ชั่งน้ำหนักสูงสุด 6000 กรัม อ่านค่าละเอียด 0.5 กรัม - แท่นชั่งรับน้ำหนักขนาด 29.4 x 22.8 cm. - สามารถเลื...
  ฿7,500

 • เครื่องชั่ง-JADEVER-NWTH-2K
  - ผลิตภัณท์จากประเทศไต้หวัน - ชั่งน้ำหนักได้ 2000 กรัม ค่าอ่านละเอียด 0.1 กรัม - จานชั่งสแตนเลสขนาด 21x19 cm - หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ Backlight สีเขียว - ชั่งได้ 2 หน่...
  ฿4,000

 • เครื่องชั่งดิจิตอลJADEVER NWTH-3
  - ผลิตภัณท์จากประเทศไต้หวัน - ชั่งน้ำหนักได้ 3000 กรัม ค่าอ่านละเอียด 0.2 กรัม - จานชั่งสแตนเลสขนาด 21x19 cm - หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ Backlight สีเขียว - ชั่งได้ 2 หน...
  ฿4,000

 • เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ JADEVER รุ่น JKH-500
  - ผลิตภัณฑ์จากประเทศไต้หวัน - เครื่องชั่งยี่ห้อ JADEVER รุ่น JKH-SERIES - ขั่งน้ำหนักสูงสุด 500 กรัม อ่านละเอียด 0.1 กรัม - จานชั่งรับน้ำหนักขนาด 14X14 cm. - สามารถเลือกหน่วย...
  ฿3,500

 • เครื่องชั่งทศนิยม1ตำแหน่ง ยี่ห้อJADEVER NWTH-6K
  - ผลิตภัณท์จากประเทศไต้หวัน - ชั่งน้ำหนักได้ 6000 กรัม ค่าอ่านละเอียด 0.5 กรัม - จานชั่งสแตนเลสขนาด 21x19 cm - หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ Backlight สีเขียว - ชั่งได้ 2 หน่...
  ฿4,000

 • เครื่องชั่งดิจิตอล SKY-3000
  - ผลิตภัณท์จากประเทศไต้หวัน - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 3000 กรัม อ่านค่าละเอียดได้ 0.1 กรัม - จานชั่งเป็นสแตนเลส ขนาด 14.6 x 12.5 cm - หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ BACKLIGHT สี...
  ฿5,800

 • เครื่องชั่ง JADEVER JWRN-SERIES
  - ชั่งได้สูงสุด 3 , 6 กิโลกรัม - ค่าละเอียด 0.2 , 0.5 กรัม - จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 294 x 228 มิลลิเมตร - หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LED สีแดง (LED Display) - ชั่งได้ 2 หน่วย คือ กิโลก...
  ฿5,500

 • เครื่องชั่งดิจิตอล IDS703-2000 g
  พิกัดน้ำหนัก 2000 กรัม (2 กิโลกรัม) ค่าละเอียด 0.21กรัม รายละเอียดทั้งหมด : - ชั่งได้สูงสุด 2000 กรัม (2 กิโลกรัม) - ค่าละเอียด 0.1 กรัม - จานชั่งเป็นสแตนเลส ขนาด 15.3 x 15.3 cm...
  ฿1,800

 • เครื่องชั่งดิจิตอล IDS703-3000 g
  พิกัดน้ำหนัก 3000 กรัม (3 กิโลกรัม) ค่าละเอียด 0.2 กรัม รายละเอียดทั้งหมด : - ชั่งได้สูงสุด 3000 กรัม (3 กิโลกรัม) - ค่าละเอียด 0.2 กรัม - จานชั่งเป็นสแตนเลส ขนาด 15.3 x 15.3 cm...
  ฿1,800

 • เครื่องชั่งทศนิยม1ตำแหน่ง IDS703-6000 g
  พิกัดน้ำหนัก 6000 กรัม (6 กิโลกรัม) ค่าละเอียด 0.5 กรัม รายละเอียดทั้งหมด : - ชั่งได้สูงสุด 6000 กรัม (6 กิโลกรัม) - ค่าละเอียด 0.5 กรัม - จานชั่งเป็นสแตนเลส ขนาด 15.3 x 15.3 cm ...
  ฿1,800

 • เครื่องชั่งดิจิตอล RADWAG WTC3000
  ชั่งได้สูงสุด 3100 กรัม - ค่าละเอียด 0.1 กรัม (100 มิลลิกรัม) - จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 128 x 128 มิลลิเมตร - หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ Backlight สีขาว (LCD Backlight) - ชั่งไ...
  ฿11,500

 • เครื่องชั่งดิจิตอลADAM-PGL8001
  - ชั่งได้สูงสุด 8200 กรัม (8 กิโลกรัม) - ค่าละเอียด 0.1 กรัม - จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 192 x 192 มิลลิเมตร - หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ Backlight สีฟ้า (LCD Backlight) - ชั่งได...
  ฿19,400

 • เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ OHAUS R21PE
  ชั่งได้สูงสุด 3 , 6 , 15 กิโลกรัม - จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 300 x 225 มิลลิเมตร - หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LED สีแดง (LED Display) - ชั่งได้ 5 หน่วย คือ กิโลกรัม (kg), กรัม (g), ปอนด์...

 • เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง รุ่น SPX6201 ยี่ห้อ OHAUS.jpg
  เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง รุ่น SPX6201 ยี่ห้อ OHAUS - ชั่งได้สูงสุด 6200 กรัม - ค่าละเอียด 0.1 กรัม - จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 170 x 140 มิลลิเมตร - หน้าจอแสดงผลเป็นต...

 • เครื่องชั่งยี่ห้อ OHAUS รุ่น NVT2201.jpeg
  เครื่องชั่งยี่ห้อ :OHAUS รุ่น :Navigator Series NVT2201 - ชั่งได้สูงสุด 2200 กรัม - ค่าละเอียด 0.1 กรัม - จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 230 x 174 มิลลิเมตร - หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD ส...

 • เครื่องชั่งยี่ห้อ OHAUS รุ่น NVT2201.jpeg
  เครื่องชั่งยี่ห้อ :OHAUS รุ่น :Navigator Series NVT4201 - ชั่งได้สูงสุด 4200 กรัม - ค่าละเอียด 0.1 กรัม - จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 230 x 174 มิลลิเมตร - หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD ส...

 • เครื่องชั่งยี่ห้อ OHAUS รุ่น NVT6201.jpeg
  เครื่องชั่งยี่ห้อ :OHAUS รุ่น :Navigator Series NVT6201 - ชั่งได้สูงสุด 6200 กรัม - ค่าละเอียด 0.1 กรัม - จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 230 x 174 มิลลิเมตร - หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD ส...

 • เครื่องชั่งดิจิตอล Valor 1000 (V11P3)
  - ผลิตภัณท์จากประเทศอเมริกา - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 3000 กรัม อ่านค่าละเอียด 0.5 กรัม - จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 25 x 18 cm - หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ Backlight สีน้ำเงิน...
  ฿4,000
Visitors: 163,205