เครื่องชั่ง AND GF-6000-8000

 

 

AND   ( MADE  IN  JAPAN )

MODEL   " GF "   SERIES

ชั่งน้ำหนักสูงสุด  6100  กรัม.   อ่านละเอียด  0.01   กรัม

ชั่งน้ำหนักสูงสุด  8100  กรัม.   อ่านละเอียด  0.01   กรัม. 

. จานชั่งรับน้ำหนักขนาด  21 x 21.7  cm.

จอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขสีเขียวเรืองแสง เห็นได้ชัดเจนในที่มืด  ( VFD ) " Fluorescent  Display "

สามารถเลือกค่าเหมาะสมในสภาพแวดล้อมได้  3 ระดับ  (  FAST - MID - SLOW )

สามารถเลือกหน่วยการใช้งานได้   เช่น  " g , ct ,% , oz , lb , mom , GN  เป็นต้น

สามารถชั่งน้ำหนักสัตว์ทดลอง และ ชั่งน้ำหนักโดยการแขวนจากด้านใต้เครื่องได้ ( ANIMAL AND UNDERHOOK )

สามารถหักค่าภาชนะได้  ( TARE )  , นับชิ้นงานได้  ( PCS )  และตั้งเวลาปิดเครื่องได้ ( Auto Power Off )

พร้อมช่องสัญญาณ RS-232 เพื่อต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้ และ สินค้าได้รับมาตราฐาน  IP65

ใช้ไฟฟ้าขนาด  220 โวลท์ โดยผ่าน Adaptor  และ อุณหภูมิในการใช้งานตั้งแต่  5  ถึง  40 องศา

สินค้าได้รับมาตราฐาน  ISO 9000 CERTIFIED

สินค้ารับประกัน   1   ปี  ( จากการใช้งานปกติ )

 

Visitors: 163,206