่JADEVER Touch Screen JDI800

่JDI 800

หน้าจอระบบสัมผัส

สามารถต่อเข้าคอมพิวเตอร์

สามารถนับชิ้นงานได้

สามารถตั้งรหัสสินค้าได้

สามารถบันทึกการชั่งน้ำหนักได้

สินค้ามาตรฐาน รับประกันสินค้า 1 ปี

Visitors: 164,571