บริการสอบเทียบ และซ่อมแซม

 

*** บริการสอบเทียบ และซ่อมแซมเครื่องชั่งทุกชนิด 

ทั้งภายใน และ ภายนอก 

โดยใช้ลูกตุ้มน้ำหนัก CLASS มาตรฐาน ISO17025   ผ่านการรับรองจาก สำนักงานกลางชั่งตวงวัด

*** ฟรีค่าบริการตรวจเช็ค เบืองต้น 

     บริกำรซ่อมแซมเครื่องชั่ง ดิจิตอล อีเลคทรอนิคส์ ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ 

 

Visitors: 164,571