เครื่องชั่งดิจิตอล SHIMADZU TX323L

ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น  ( MADE  IN  JAPAN )
เครื่องชั่งยี่หัอ  " SHIMADZU "  รุ่น  " TX323   "  

ชั่งน้ำหนักสูงสุด  320 กรัม.   อ่านละเอียด  0.001 กรัม.  

รับประกันสินค้า 1 ปี  จากการใช้งานปกติ

Visitors: 163,205