บทความ

เครื่องชั่งที่ดี

เครื่องชั่งน้ำหนักที่ดี ต้องมีปัจจัยและคุณสมบัติในการวัดที่เที่ยงตรง มีความแม่นยำ โดยสามารถสังเกตุลักษณะของเครื่องชั่งที่ดีนั้นประกอบไปด้วย
1. ความสามารถในการอ่านค่า (Readability) ค่าความแม่นยำในวัด จะต้องมีค่าความละเอียดมาก จึงจะสามารถบ่งบอกถึงความแม่นยำได้เป็นอย่างดี
2. ความเสถียร (Repeatability) ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไร เครื่องชั่งจะต้องแสดงค่าในการวัดได้เป็นอย่างดี โดยไม่ผิดเพี้ยน ยกตัวอย่างเช่น วันที่ 1 ชั่งสินค้า A ในสภาพอากาศร้อน แห้ง สินค้าที่ชั่งมีนำ้หนัก 3 มิลลิกรัม วันที่ 2 ชั่งสินค้า A เช่นเดิมแต่ชั่งในห้องปรับอุณหภูมิ สินค้าที่ชั่งได้จะต้องมีค่าไม่ต่างจากวันที่แรกที่ช่าง ซึ่งบ่งบอกถึงความเสถียรของเครื่องชั่งได้เป็นอย่างดี


ชื่อผู้ตอบ:


 • crop-1484474301782.jpg
  เครื่องชั่งที่ดีเครื่องชั่งน้ำหนักที่ดี ต้องมีปัจจัยและคุณสมบัติในการวัดที่เที่ยงตรง มีความแม่นยำ โดยสามารถสังเกตุลักษณะของเครื่องชั่งที่ดีนั้นประกอบไปด้วย1.ความสามารถในการอ่านค่า ...

 • OG26OU0.jpg
  ชนิดของตาชั่ง เครื่องชั่งมีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประโยชน์ในการใช้งานเครื่องชั่งที่พบเห็นโดยทั่วไป จะเป็นเครื่องชั่งประเภทสปริง ที่หน้าปัดจะมีตัวเลข และเข็มชี้ตัวเลข ...

 • ek-ep_main.jpg
  เครื่องชั่งน้ำหนักที่เราพบเห็นอยู่ในปัจจุบัน มีหลากหลายรูปแบบ แต่ถ้าจะให้สรุปประเภทของเครื่องชั่งน้ำหนักให้เข้าใจง่าย เราสามารถแบ่งตามโครงสร้างและการทำงานออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1....

 • defender 3000.jpg
  10 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับเครื่องชั่งน้ำหนัก เรื่องราวของเครื่องชั่ง มีมากมายที่เราต้องรู้ เพื่อให้รู้จักเครื่องชั่งให้มากขึ้น บทความนี้จะขอนำเสนอ คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับเครื่...
Visitors: 163,205