JADEVER JWRN-SERIES

- ชั่งได้สูงสุด 3 , 6 กิโลกรัม 

- ค่าละเอียด 0.2 , 0.5 กรัม 

- จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 294 x 228 มิลลิเมตร

- หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LED สีแดง (LED Display)

- ชั่งได้ 2 หน่วย คือ กิโลกรัม (kg) และ กรัม (g)

- มีปุ่มหักค่าน้ำหนักภาชนะ (TARE)

- มีฟังก์ชันนับจำนวนชิ้นงาน (Counting Function)

- มีฟังก์ชันตรวจสอบค่าน้ำหนัก (Comparator Function)

- มีฟังก์ชันบวกสะสมน้ำหนัก (Accumulation Function)

- มีฟังก์ชันตั้งหน้าจอแสดงน้ำหนักค้างไว้ (Hold Function)

- ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ (Rechargeable Battery)

- ใช้สาย AC ในการชาร์จไฟ

- ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน

- รับประกันสินค้า 1 ปี พร้อมออกใบสอบเทียบ CALIBRATION  REPORT

฿5,500
จำนวน:
Visitors: 164,571