เครื่องชั่งที่ดี

เครื่องชั่งที่ดี

เครื่องชั่งน้ำหนักที่ดี ต้องมีปัจจัยและคุณสมบัติในการวัดที่เที่ยงตรง มีความแม่นยำ โดยสามารถสังเกตุลักษณะของเครื่องชั่งที่ดีนั้นประกอบไปด้วย
1. ความสามารถในการอ่านค่า (Readability) ค่าความแม่นยำในวัด จะต้องมีค่าความละเอียดมาก จึงจะสามารถบ่งบอกถึงความแม่นยำได้เป็นอย่างดี
2. ความเสถียร (Repeatability) ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไร เครื่องชั่งจะต้องแสดงค่าในการวัดได้เป็นอย่างดี โดยไม่ผิดเพี้ยน ยกตัวอย่างเช่น วันที่ 1 ชั่งสินค้า A ในสภาพอากาศร้อน แห้ง สินค้าที่ชั่งมีนำ้หนัก 3 มิลลิกรัม วันที่ 2 ชั่งสินค้า A เช่นเดิมแต่ชั่งในห้องปรับอุณหภูมิ สินค้าที่ชั่งได้จะต้องมีค่าไม่ต่างจากวันที่แรกที่ช่าง ซึ่งบ่งบอกถึงความเสถียรของเครื่องชั่งได้เป็นอย่างดี

Visitors: 164,572