TANITA

 ชั่งได้สูงสุด 1 , 2 , 5 กิโลกรัม 

- ค่าละเอียด 1 , 2 , 5 กรัม

- จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด 179 x 179 มิลลิเมตร

- หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ (LCD Display)

- ชั่งได้ 1 หน่วย คือ กรัม (g)

- มีปุ่มหักค่าน้ำหนักภาชนะ (TARE)

- มีฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power OFF Function)

- ใช้หม้อแปลง AC Adapter (ซื้อแยก) หรือ ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน

- ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น

- รับประกันสินค้า 1 ปี

Visitors: 164,571