รู้ก่อนใช้ เครื่องชั่งน้ำหนักมีกี่ประเภท?

เครื่องชั่งน้ำหนักที่เราพบเห็นอยู่ในปัจจุบัน มีหลากหลายรูปแบบ แต่ถ้าจะให้สรุปประเภทของเครื่องชั่งน้ำหนักให้เข้าใจง่าย เราสามารถแบ่งตามโครงสร้างและการทำงานออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. เครื่องชั่งระบบกลหรือไม่ใช้ไฟฟ้า และ 2. เครื่องชั่งระบบไฟฟ้า

1.เครื่องชั่งระบบกลหรือเครื่องชั่งแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

                เครื่องชั่งระบบกล ออกแบบโดยอาศัยระบบหลักการทำงานของคานและจุดหมุนส่วน โดยจะมี คานถ่วงดุลน้ำหนัก กลไกใบมีด, เฟืองทด หรือสปริง อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหัวใจหลัก หรือ อาจใช้หลายอย่างร่วมกันในเครื่องชั่งตัวเดียวกันก็ได้ เพื่อให้เกิดแรงกด หรือแรงดึง แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำหนักของวัตถุที่เราชั่งแสดงที่หน้าจอ

                โดยทั่วไปแล้วเครื่องชั่งแบบไม่ใช่ไฟฟ้า ที่เราสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ก็จะมี เครื่องชั่งสปริง และเครื่องชั่งแบบเข็ม เรามักพบเห็นตามตลาดขาย อาหารสด ทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น เครื่องชั่งเข็ม เครื่องชั่งคานเลื่อน เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งหน้าปัด เครื่องชั่งไฮโดรลิค เครื่องชั่งเบเกอรี่ เครื่องชั่งกระบอก เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งสองแขน

 

2.เครื่องชั่งระบบไฟฟ้าหรือเครื่องชั่งอิเลคทรอนิกส์

                ในปัจจุบันเครื่องชั่งที่มีจำหน่ายอยู่ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้า และเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องชั่งระบบไฟฟ้าจะแสดงการชั่งน้ำหนักจากความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น โดยจะเป็น แบบอนาล็อก หรือ ดิจิตอล ซึ่งในเครื่องชั่งระบบไฟฟ้า จะมีส่วนประกอบสำคัญคือ

                1. Load Cell (โหลดเซลล์) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนจากแรงหรือน้ำหนัก เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า แล้วส่งสัญญาณ Analog หรือ Digital ออกไปยังส่วนประมวลผล เพื่อแสดงผลทางหน้าจอ หากเราชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่โหลดเซลล์จะวัดค่าได้ สัญญาณที่ส่งออกมาจะสูงเกินไปจากเกิด Overload และทำให้ตัวโหลดเซลล์เสียหายไม่สามารถวัดค่าและแสดงผลได้ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งโหลดเซลล์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

                - Strain Gauge ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม มีร่องเว้า 4 ร่อง เมื่อเราวางวัตถุบนเครื่องชั่ง ค่าของ R นี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วส่งสัญญาณไปยังส่วนประมวลผล โหลดเซลล์ Strain Gauge จะมีความละเอียดต่ำ ทำให้ราคาถูก นิยมนำมาติดตั้งใน เครื่องชั่งอุตสาหกรรม เช่น เครื่องชั่งขนาดเล็ก เครื่องชั่งแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งคำนวณราคา เครื่องชั่งอาหาร เครื่องชั่งพัสดุไปรษณีย์

                - Electromagnetic Force มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม โหลดเซลล์แบบ Electromagnetic Force นี้ จะมีหน้าที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อมีการวางวัตถุบนเครื่องชั่งก็จะเกิดการยุบตัวของสนามแม่เหล็ก แล้วส่งสัญญาณออกไปยังส่วนประมวลผล โหลดเซลล์ชนิดนี้ มีความละเอียด ความแม่นยำและเที่ยงตรง สูงกว่า Strain Gauge ทำให้มีราคาแพงกว่า นิยมมาติดตั้งในเครื่องชั่งความละเอียดสูง เช่น เครื่องชั่งห้องแล็ปต่างๆ เครื่องชั่งอัญมณี เครื่องชั่งทอง เครื่องชั่งทศนิยมตั้งแต่ 2-4 ตำแหน่งหรือ พบได้ในเครื่องชั่งที่ต้องการความแม่นยำสูง

                2. Indicator หัวอ่านน้ำหนัก หรือ จอแสดงผล มีหน้าที่ ประมวลผลของสัญญาณที่โหลดเซลล์ส่งมาให้ แล้วแปรให้เป็นตัวเลขแสดงค่าของน้ำหนักบนหน้าจอแสดงผล

                ก่อนเลือกใช้หรือซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักควรดูจากประเภทของสิ่งของที่จะชั่ง น้ำหนักของสิ่งของ และวัตถุประสงค์ในการชั่ง เป็นต้นว่า ชั่งเพื่องานทดสอบ ชั่งเพื่อการค้า หรือชั่งเพื่อการคัดแยกน้ำหนักก่อน เพราะการชั่งแต่ล่ะประเภทมีความละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนั้นการทำความเข้าใจถึงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของเครื่องชั่งก่อน แต่ถ้าหากไม่แน่ใจสามารถปรึกษาผู้ขายเครื่องชั่ง เพื่อได้ใช้งานเครื่องชั่งได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน

Visitors: 163,208