10 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับเครื่องชั่งน้ำหนัก

10 คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับเครื่องชั่งน้ำหนัก 

  เรื่องราวของเครื่องชั่ง มีมากมายที่เราต้องรู้ เพื่อให้รู้จักเครื่องชั่งให้มากขึ้น บทความนี้จะขอนำเสนอ คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับเครื่องชั่ง เพราะคงมีหลายคนที่สงสัยเมื่อเจอคำเหล่านี้ในคู่มือการใช้เครื่องชั่งหรืออยู่ในคุณลักษณะของเครื่องชั่งที่ระบุมาในกล่อง

คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับเครื่องชั่ง

1. ความละเอียดของเครื่องชั่ง (Readability หรือ Resolution)

            Readability แปลว่า “การอ่าน” แต่ถ้าหากใช้กับเครื่องชั่งน้ำหนัก จะหมายถึง น้ำหนักที่น้อยที่สุดที่เครื่องชั่งสามารถบอกความแตกต่างได้ เช่น เครื่องชั่งที่มีค่า Readability เท่ากับ 0.0001 กรัม จะสามารถบอกความแตกต่างระหว่างน้ำหนัก 10.0002 กับ 10.0003 กรัมได้ คือ น้ำหนักถัดไปที่เครื่องอ่านได้จะเพิ่มขึ้นทีละ 0.0001 กรัม ซึ่งจะแสดงผ่านจุดทศนิยมที่เครื่องชั่งสามารถแสดงค่าได้ อาทิ

  • เครื่องชั่งทศนิยม  4  ตำแหน่ง   0.0001  กรัม  อ่านได้ละเอียดสูงสุด   100  ไมโครกรัม
  • เครื่องชั่งทศนิยม  3  ตำแหน่ง     0.001  กรัม  อ่านได้ละเอียดสูงสุด   1  มิลลิกรัม
  • เครื่องชั่งทศนิยม  2  ตำแหน่ง       0.01  กรัม  อ่านได้ละเอียดสูงสุด   10  มิลลิกรัม
  • เครื่องชั่งทศนิยม  1  ตำแหน่ง         0.1  กรัม  อ่านได้ละเอียดสูงสุด   100  มิลลิกรัม

2. ความจุน้ำหนัก (Weighing Capacity)

          คือ น้ำหนักที่มากที่สุดที่เครื่องชั่งสามารถชั่งได้ (Max. Capacity) หากชั่งเกินน้ำหนักที่รับได้ จะทำให้ Load Cell ของเครื่องชั่งเสีย

3. Load Cell (โหลดเซลล์)

            คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนจากแรงหรือน้ำหนัก เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าแล้วส่งสัญญาณ Analog หรือ Digital ออกไปยังส่วนประมวลผลเพื่อแสดงผลทางหน้าจอ หากเราชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่โหลดเซลล์จะวัดค่าได้ สัญญาณที่ส่งออกมาจะสูงเกินไปจากเกิด Overload และทำให้ตัวโหลดเซลล์เสียหายไม่สามารถวัดค่าและแสดงผลได้ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งโหลดเซลล์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

          - Strain Gauge ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม มีร่องเว้า 4 ร่องเมื่อเราวางวัตถุบนเครื่องชั่ง ค่าของ R นี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วส่งสัญญาณไปยังส่วนประมวลผล โหลดเซลล์ Strain Gauge จะมีความละเอียดต่ำ ทำให้ราคาถูก นิยมนำมาติดตั้งใน เครื่องชั่งอุตสาหกรรม เช่น เครื่องชั่งขนาดเล็ก เครื่องชั่งแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งคำนวณราคา เครื่องชั่งอาหาร เครื่องชั่งพัสดุไปรษณีย์

          - Electromagnetic Force มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม โหลดเซลล์แบบ Electromagnetic Force นี้ จะมีหน้าที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อมีการวางวัตถุบนเครื่องชั่งก็จะเกิดการยุบตัวของสนามแม่เหล็ก แล้วส่งสัญญาณออกไปยังส่วนประมวลผล โหลดเซลล์ชนิดนี้ มีความละเอียดความแม่นยำและเที่ยงตรง สูงกว่า Strain Gauge ทำให้มีราคาแพงกว่า นิยมมาติดตั้งในเครื่องชั่งความละเอียดสูง เช่น เครื่องชั่งห้องแล็ปต่างๆเครื่องชั่งอัญมณี เครื่องชั่งทอง เครื่องชั่งทศนิยมตั้งแต่ 2-4 ตำแหน่ง

4. ความเที่ยงตรง (Repeatability)

          Repeatability คือ ค่าความแตกต่างระหว่างค่าที่มากที่สุดกับน้อยสุดของการทำซ้ำ ในเครื่องชั่งน้ำหนักจะหมายถึง ความสามารถที่เครื่องจะชั่งจะชั่งของชิ้นเดียวกันได้เท่ากันทุกครั้ง (ภายใต้เงื่อนไขและสภาวะต่างๆ ที่เหมือนกัน เช่น เครื่องชั่งเครื่องเดิม และชั่งในช่วงเวลาเดิม เป็นต้น) ชั่ง 6 ครั้งก็จะเท่ากันทุกครั้งหรือแตกต่างกันไม่มาก

5. ค่าความถูกต้อง (Linearity)

          หมายถึง ค่าความแตกต่างระหว่างค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งกับน้ำหนักจริงที่วางอยู่บนเครื่องชั่งน้ำหนัก

6. ค่าความคลาดเคลื่อน (Sensitivity drift)

          Sensitivity drift คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่อ่านได้จากเครื่องชั่ง เมื่ออุณหภูมิของเครื่องชั่ง เมื่ออุณหภูมิของเครื่องชั่งเปลี่ยนแปลงไปจากอุณหภูมิที่ปรับตั้งเครื่องชั่ง ปกติมักบอกเป็นอัตราส่วนความคลาดเคลื่อนต่อองศา

7. Tare Range

          Tare Range คือ ช่วงน้ำหนักที่เราสามารถปรับค่าให้เครื่องชั่งอ่านค่าเป็น 0 (ศูนย์) ได้

8. เวลาแสดงผล (Response Time)

            หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการแสดงผลการชั่งของเครื่องชั่ง หลังจากวางของที่ต้องการชั่งบนจานชั่งแล้ว

9. อุณหภูมิการใช้งาน (Allowable Operating Temperature)

          คือ ช่วงอุณหภูมิที่เครื่องชั่งสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนดคุณลักษณะหากใช้ที่อุณหภูมิอื่นนอกเหนือไปจากนี้ เครื่องชั่งอาจทำงานไม่เป็นปกติ

10. ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานสำหรับปรับตั้ง (Standard Calibration Weight)

            คือ ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานที่ผ่านการสอบเทียบแล้วว่า มีขนาดและน้ำหนักตามที่เครื่องชั่งแต่ละเครื่องกำหนด เพื่อใช้ในการปรับตั้งเครื่องชั่ง หรือ  ตาชั่ง

Visitors: 164,571