การใช้งาน และ การดูแลรักษาเครื่องชั่ง

การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องชั่ง

1.จะต้องติดตั้งเครื่องชั่ง ในพื้นที่ ที่ไม่มีแรงสั่นสะเทือนอยู่ในระนาบเดียวกัน

2.ปรับระดับ ของลูกน้ำในตัวเครื่องชั่ง ให้อยู่ในตำแหน่งที่กำหนด

3.ในการวางสิ่งของ ที่จะชั่ง ต้องวางอยู่ตรงจุดศูนย์กลางเสมอ

4.รักษาความสะอาด เครื่องชั่งเป็นประจำสม่ำเสมอ

5.ผู้ใช้ควรสอบเทียบ มาตรฐานเครื่องชั่งเป็นประจำ  โดยการใช้ลูกตุ้มน้ำหนักมาตรฐานทดสอบ

Visitors: 164,571