หน่วยของเครื่องชั่ง

หน่วยของเครื่องชั่ง

1000 kg.       =   1 t.                    (ตัน)

1 kg.            =  1,000 g.               (กรัม)

1 g.             =  1,000 mg.            (มิลลิกรัม)

1 mg.           =  1,000 micogram.   (กรัม)

1 g.             =   5 ct.                  (กะรัต)

1 ct.            =   200 mg.             (มิลลิกรัม)

ทอง 1 บาท    =   15.2 g.                (กรัม)

1 kg.           =   2,204 lb.            (ปอนด์)

1 lb.            =   16 oz.                (ออนซ์)

การอ่านค่าความละเอียดของหน่วยการชั่งหลังจุดทศนิยม

 

1,000    กิโลกรัม            =  1,000 g.               (กรัม)

    0.1    กิโลกรัม            =    100 g.               (กรัม)

  0.01    กิโลกรัม            =      10 g.               (กรัม)

0.001    กิโลกรัม            =        1 g.               (กรัม)

1,000     กรัม                =  1,000 mg.            (มิลลิกรัม)

    0.1     กรัม                =    100 mg.            (มิลลิกรัม)

  0.01     กรัม                =      10 mg.            (มิลลิกรัม)

0.001     กรัม                =        1 mg.            (มิลลิกรัม)

0.0001    กรัม                =     0.1 mg.            (มิลลิกรัม)

0.00001  กรัม                =   0.01 mg.            (มิลลิกรัม)

 

 

Visitors: 164,571