อุปกรณ์ประกอบหลักของเครื่องชั่ง

เครื่องชั่ง ELECTRONIC  มีอุปกรณ์ประกอบหลัก คือ 

1 . INDICATOR  คือ จอแสดงน้ำหนักหัวอ่าน

2. PLATFROM คือ แท่นสำหรับวางของที่จะชั่ง

3. LOAD CELLS คือ อุปกรณ์รับแรง มี หลายประเภทและวัสดุที่ทำ

Visitors: 164,571